kontakt

home

fzf

Informace

Návod k obsluze panýlku

Při práci s panýlkem je třeba vycházet ze základní obrazovky, kde vždy na první řádce je (svítí trvale nebo přeblikává) číslo stolu. Pokud je na panýlku něco jiného, do základní obrazovky se vrací (opakovaným) stiskem klávesy Esc.
V základní obrazovce jsou přístupné tyto funkce: volba účtu (1), objednávka (2), volba jazyka (3), přivolání personálu (4) a skrytí / zobrazení stolu na projekci (6).


Pomocí účtu (1) si host může měřit svou vlastní spotřebu piva. Po stisku tlačítka je třeba navolit číslo účtu 1 až 10 a poté čepovat. Po načepování je možné uzavřít otevřený účet tlačítkem Esc. Pokud host nechá účet otevřený, zavře se po 30s bez čepování automaticky.


Objednávání (2) probíhá nejdříve volbou skupiny zboží. Volí se šipkami nahoru a dolů a dále vybírá Enterem, případně vrací zpět do základní obrazovky Escapem. Po navolení skupiny lze volit už přímo zboží s množstvím. Pohyb obdobný jako ve skupinách, přidávání / ubírání množství rozblikaného zboží po 1 kusu + / - . Enter uzavírá celou objednávku, Esc vrací do seznamu skupin k volbě jiné skupiny nebo k úniku z objednávání. Uzavřenou objednávku je třeba v následující obrazovce ještě potvrdit Enterem nebo odvolat Escapem.


Jazyk (3) se volí taktéž šipkami nahoru a dolů. Blikající volbu potvrdíme Enterem nebo zachováme předchozí nastavení Escapem.


Volání personálu (4) je třeba pouze potvrdit Enterem nebo zrušit Escapem.
Podobně nastavení, jestli se má pivo vypité na stole promítat (6). Odpovídá se na otázku, která směřuje ke změně nastavení. Při kladné odpovědi Enterem se z promítaného stolu stává skrytý či ze skrytého promítaný. Escape nic nemění. (5 minut po poslední změně je funkce nepřístupná.)


Ze základní obrazovky může panýlek vyšinout i personál hospody zasláním (blikající) zprávy. Uniká se Escapem.